Stendiget 34 Sengeløse DK-2630 Taastrup
+45 2026 3810

Røggaskøler (Exhaust Gas Boiler, EGB)

En røggaskøler kan fåes i mange varianter, størrelser og former, men grundlæggende er røggaskølere forskellige typer af varmevekslere. Røggaskølerens ydelse afhænger i nogen grad af størrelse og design af enheden, men også ydre faktorer som røggastemperaturer, røggasmængder og de termiske størrelser på den “kolde” side, spiller en stor rolle i røggaskølerens effektivitet.

Disse forskelle udnyttes i Claytons design af røggaskølere, da meget varm røggas fra motorer gør det muligt at producere højtryksdamp eller varm termisk olie, mens koldere røggas fra f.eks. kedler udnyttes til opvarmning af varmtvand af moderat temperatur.

Røggaskøler integreret

En røggaskøler er ofte en del af et integreret kedelsystem med olie- eller gasfyrede kedler. Her er der ikke tale om hurtige og nemme løsninger, men om løsninger med langsigtede perspektiver for kunden – både økonomiske og miljømæssige.

Røggas og røggaskølere

Hvad er røggas egentlig og hvor kommer det fra? Røggas er de restprodukter, der sendes fra skorstene og ud fra eksempelvis kraftværker, fjernvarmeværker og forbrændingsanlæg. Røggas er en samling af forurenede restprodukter fra anlæg. Dannelsen af forureninger i røggas kan dog reduceres ved brug af rene brændsler, såsom gas i stedet for kul og olie. Røggas slippes ikke længere ud i atmosfæren, da alle forsyningsanlæg nu er forsynet med forskellige rensningsudstyr eksempelvis til afsvovling eller bortfiltrering af partikler.

Røggaskøler er et energieffektivt valg

En røggaskøler har mange fordele, der er både miljømæssige og økonomiske grunde til at supplere dit energianlæg med en røggaskøler. Spar blandt andet penge på gasregningen og vær med at udlede samtidig mindre CO2, idet skorstenstab reduceres. En røggaskøler placeres mellem kedel og skorsten og kan installeres i 2 forskellige trin, alt afhængig af, hvilken funktion røggaskølere skal have.

Kontakt os nu og hør hvordan vi kan hjælpe dit firma med at spare energi og minimere miljøbelastningen. Hos SD-Teknik får du den bedste og mest professionelle vejledning, når det gælder alle former for Clayton røggaskølere. Ring på tlf. +45 2026 3810, eller skriv til ms@sd-teknik.dk hvis du har spørgsmål eller for et uforpligtende tilbud på dit nye Clayton produkt.