Stendiget 34 Sengeløse DK-2630 Taastrup
+45 2026 3810

Kedelanlæg

Skandinavisk Dampteknik leverer miljøoptimerede dampforsyninger til vores kunder. Vi forhandler dampgeneratorer, røggaskølere og kedelrumstilbehør og tilbyder specialtilpassede løsninger til industri, offshore og marine. Vi fokuserer på gode, langtidsholdbare løsninger med en erfaren medarbejderstab, stor professionalisme og innovative løsninger af høj kvalitet. Vores mål er at levere dampforsyninger, der sparer energi og minimerer miljøbelastningen.

Hvad er kedelanlæg?

Industrielle kedelanlæg producerer varmtvand, hedtvand eller damp ved hjælp af en forbrændingsproces og anvendes i varmeanlæg, inklusiv fjernvarmecentraler og elværker, hvor de producerer energi og varme samt i industrien og i offshore/ maritime erhverv, hvor energien udnyttes til at drive maskiner, turbiner og andre industrielle anlæg og maskiner.
SD-Teknik levere både fyrede kedler, der tilføres varme, og ubrændte varmekedler.

Hvordan fungerer kedelanlæg?

Kedelanlæg fungerer ved at opvarme vand til damp, der benyttes til opvarmning eller til at drive industrielle anlæg og maskiner. Varme produceres i det såkaldte fyrrum eller forbrændingskammer. Røgen ledes op til en eller flere skorstene gennem røgrør, hvor det filtreres og udledes i henhold til gældende miljøkrav.

Varmen forplanter sig gennem kedelgodset (støbejern eller stålplade) over i vandanlæg. En mindre del af varmen vil ikke blive overført til vandanlæg og tabes hovedsageligt gennem skorsten – det såkaldte røgtab. Jo mindre energi- og røgtab, jo mere effektivt kan kedlen udnytte varmen og energien, der bliver tilført via brændstoffet. Bedre energiudnyttelse sparer på brændstof og mindsker miljøbelastningen i sammenhæng med lavere emissionværdier.

Kedelanlæggenes brugsområde

Til industriel brug levere vi bl.a. mange E-XX4 modeller, særligt til medicinalindustrien, fødevareindustrien, kemisk- og petro-kemisk industri samt kraftværkssektoren. E-XX4 kan opfylde meget høje krav og tilpasses til ekstremt høj grad med stor fleksibilitet og driftssikkerhed.

Indenfor det maritime område levere vi dampløsninger til boreplatforme og skibe, herunder tørlastskibe, kemikalietankskibe og gastankskibe, passagerfærger, køleskibe med mere. Vores marine- og offshoremodeller er baseret på Clayton E-type. E-typerne er driftsikre og fleksible, og kan dermed tilpasses til mange behov og brugsområder. Vi kan levere kedelanlæg og dampgeneratorer i henhold til en række klasseregler og standarder inden for marine- og offshore.

Innovative dampløsninger

Hos SD-Teknik har vi stort fokus på innovative løsninger som de eneste forhandlere i Danmark af Claytons dampgeneratorer, røggaskølere og kedelrumstilbehør. Clayton ligger i forkanten med innovative løsninger, når det gælder energi, effektivitet og emissionsværdier. Derfor benytter vi os af deres løsninger, der også giver mange muligheder for specialtilpasning til vores kunders krav.

Claytons unikke dampløsninger giver høj effektivitet med med lavt varmetab og optimeret varmeoverførsel. De kompakte kedelløsninger mindsker udgifter til installation, da nye dampgeneratorer og kedelanlæg ofte kan placeres i eksisterende lokaler. Lav vægt giver også større fleksibilitet i forhold til placering. Hurtig opstart minimerer brugen af brændstof til opvarmning og giver mulighed for at slukke for fyr og undgå brændstofspild udenfor produktionstid. Høj dampkvalitet med 99,5% tørdamp minimerer mængden af vand og urenheder, i dampprocessen og sikrer en højere energiudnyttelse. Lave vedligeholdelseskrav følger med det enkle designkoncept i sammenhæng med gennemtestede og pålidelige komponenter.

Specialkonstruerede totalløsninger

SD-Teknik tilbyder specialkonstruerede totalløsninger til både industri og marine/offshore. Vi har mange års erfaring med design og opbygning af totalløsninger med udgangspunkt i Claytons kedelanlæg. Vi kan assistere lige fra den grundlæggende idéfase og design til endelig udførsel og står som tovholder, der sikrer at jeres projekt bliver fuldført 100% til jeres behov og ønsker. En god og effektiv totalløsning med et langtidsholdbart perspektiv kræver erfaring og grundighed i både design og projektgennemførsel for at leve op til alle specifikationer. Skal du investere i en ny dampkedel-løsning, tilbyder vi professionel, god og grundig vejledning.

Stor professionalisme

Hos SD-Teknik står professionalisme og god service i højsædet. Ejerne af SD-Teknik har lang erfaring med servicering af dampgeneratorer og kedelanlæg, samt med projektering og opbygning af dampløsninger. Med vores lange erfaring kan vi give professionel vejledning og sikrer servicering af kedelanlæg. Kontakt os på tlf. +45 2026 3810, eller skriv til ms@sd-teknik.dk for spørgsmål og uforpligtende tilbud.